Esence:

První kroj je nalezení Sama Sebe, ono poznání kdo skutečně jsem?, jen tak mohu plně milovat sám/sama sebe. Teprve tehdy může nastat ono hluboké pochopení věcí a dějů, ono procitnutí ze snu s úsměvem na tváři ;-).
V tom nám pomůže přechod přes oheň - firewalking je to velice silný a mocný rituál, s jehož pomocí a jeho nesmírné síly, toho, který vše transformuje a přetváří, spálíme, transformujeme své obavy, strachy a stíny, které nám brání žít náš život naplno, žijme ho nyní naplněný, s vášní v srdci a plní entuziasmu. Nastartujme novou etapu v našem životě.

 

Cesta probuzení:

Opravdu se chceš naplno probudit, pevně uchopit pádlo na řece života? nebo věříš na neměnost osudu? Pokud chceš to prvé, tak jsi tu správně kapitáne, připrav se na objevnou, ale někdy i nebezpečnou plavbu za poznáním. Řeka je jako náš Osud, ono kormidlo, plachty a pádlo je naše Svobodná vůle. Pevně se postavme na kapitánském můstku, uchopme kormidlo, jen tak můžeme proplout jakoukoli bouří a vlnobitím.

První krok je, uvědomit si, že něco není v pořádku, a vzít si jako Neo červenou pilulku poznání: http://youtu.be/tZ4OQVXDYmM. Jen pokud chceš cokoliv změnit, musíš si to nejprve uvědomit - uchopit, pak může přijít změna. Uvědoměním otevíráš dveře k přítomnému okamžiku, k napojení se na svůj oceán vědomí. Chceš opravdu poznat sám sebe, svůj vnitřní vesmír? a využít tak naplno svůj potenciál? Pokud ano, tak ji polkni a pořádně ji zapij a buď v očekávání změn, které přicházejí. Probuzením nastává opravdové spojení se zdrojem, s oním vnitřním tichým hlasem, tím nekonečným a ničím neomezeným vědomím, pak teprve nastává ona vědomá tvorba obsahu a formy.

Další kroky ... poznej svůj strach, své stíny, projdi onou nicotou až ke světlu, jen tak můžeš odevzdat to co nepotřebuješ. Uvědom si, co se v tobě děje, když máš radost nebo zlost, co se v tobě odehrává? Nad čím máš vládu a nad čím ne? Pochopení je klíčem ke všemu, bez pochopení je láska slovo bez obsahu. Užívej si život ve všech jeho polaritách, ve slunci, ale i v dešti, "problém" je pro tebe výzvou. V žívotních výzvách a karambolech buď co nejvíce v plně přítomný, právě zde jde plno věcí napravit a trvale změnit, v klidu si najdi radši knížku nebo pláž. Žij jako by jsi měl dnes umřít. Až poznáš opravdu Sebe, objevíš i ostatní vesmíry v celé své nádheře stvoření a vzájemného propojení. Poznej svou mysl, emoce a pocity, buď tím, který nepotlačuje své emoce, ale naopak ví, kdy je má použít. Měj vládu nad svými emocemi jako správný vladař, buď si jich vědom, uměj se jich zdržet, nebo naopak ve správný čas je použít, to není to samé jako je potlačit. Uzdrav svou mysl, mysl je úžasný nástroj, ale jen nástroj, jako když sochař má v ruce dláto. Drž ten nástroj pevně ve svých rukách, tvoř vědomě. Buď v tichu, jen tak začneš slyšet svoji pravou podstatu, intuici, a všechny odpovědi na své otázky jak se derou na povrch. Vzdej se vlastní důležitosti, buď pokorný a vděčný za každý okamžik, za každý nádech, za každou zkušenost, která ti přichází, jsou to lekce a učení. Pokud někdy upadneš, tak i vstaň, třeba i mnohokrát, rozhodl ses, tak vstaň. Vše jsou zkoušky, pamatuj, ty největší přijdou před oním závěrečným rozedněním. Neposuzuj, rozlišuj neustále o všem pochybuj, ničemu nevěř, ale to neznamená, vše odmítat!, ale naopak vnímat ten oceán možností, stále hledat onen skrytý záměr, jiný úhel pohledu za slovy. Pochybování je začátek moudrosti. Využijte onu sílu pochybnosti a nauč se naslouchat opět srdcem, objevme onen vnitřní tichý hlas, který k nám čím dál hlasitěji promlouvá. Buď po okraj naplněn, jen tak můžeš dávat i ostatním.

Pak teprve nastane ono biblické: „Nalezněte Království boží a ostatní vám bude přidáno“, ale to království boží je v nás, nikde jinde ho nehledejme!

Láska není bez pochopení

 

Ve zkratce:

21 února 2013
až nyní mi přišlo na mysl, proč jsem zakoupil před lety tři domény
probuzeni.cz, procitnuti.cz, prozreni.cz ?. Jsou to ony tři fáze našeho poznání, kým skutečně jsme. Plno lidí, nechápe, když se jich zeptáte:

co cítí, jaké mají pocity? Nechápavě na vás pohlédnou, neuvědomují si co se v nich děje. Postupně dojde tedy k vytvoření tří stránek, každá určená pro jiný stupeň poznání.


19 února 2013
konečně jsem dostal impuls předělat mé skromné stránky, našel jsem tuto free www šablonu, kterou upravuji a plním tím co mam na srdci. Děkuji tomu kdo ji vytvořil.


15 února 2013
tak jsem po letech, po dlouhém naléhání kamarádů a přátel na facebooku, nu uvidíme.


14 února 2013
inspirováni knihou Cesta pravého muže od Davida Dejdy jsme založili na prvním setkání v Praze kruh mužů. Kdo to cítí podobně jako Dejda, může se k nám přidat. Setkáváme se jednou za 14 dní, nyní je nás 10.


Poděkování:
Děkuji Mirkovi Kašparovi ze Skřídel, za úžasné zážitky a jeho předání ohně.